Joogan historiaa Turun Shakta Joogakoululla 17.9. 2019

Turun Shakta Joogakoulu järjestää JOOGAPÄIVÄN tiistaina 17.9.

Joogapäivän ajatuksena on tarjota erilaisia mahdollisuuksia syventyä joogaan ja muihin rentouttaviin sekä mielenkiintoisiin asioihin. Päivän ohjelmaan sisältyy kaiken muun mielenkiintoisen lisäksi minun luentoni joogan historiasta. Tervetuloa kuuntelemaan!

JOOGAPÄIVÄN ohjelma:
klo 13.00 SHAKTAJOOGATUNTI (10€/yksi leima)
klo 15.00 OPETTAJAKOULUTUKSEN INFOHETKI (maksuton)
klo 15.45 INTROJOOGA ENSIKERTALAISILLE (maksuton)
klo 16.30 SATUHIERONTAA (maksuton)
klo 17.15 JOOGATUTKIJA MATTI RAUTANIEMI, LUENTO: JOOGAN HISTORIAN KÄÄNNEKOHDAT (20€)
klo 19.00 SHAKTAJOOGATUNTI (10€/ luennon yhteydessä maksuton)

Lisätietoja

Karmakiller Yoga Festival 19.–20.10.2019

karmakiller_2019

KARMAKILLER YOGA FESTIVAL järjestetään 19.–20.10.2019 Helsingin Messukeskuksessa. Ennakkoliput ovat myynnissä 31.5. asti!

Tarjolla on poikkeusellisen väkevä kattaus jooga-alan ammattilaisia, joten tätä ei kannata missata. Olen itse mukana festareilla sekä luennoitsijana että podcast-isäntänä Maailmanpuun livelähetyksessä.

19.10. Klo 11.30–12.30:
Matti Rautaniemi: Mikä joogassa muuttuu?

Joogassa on kyse muutoksesta. Oli kyse sitten paremmasta terveydestä, syvemmästä itsetuntemuksesta tai perimmäisen totuuden löytämisestä, jokainen joogi etsii muutosta. Aikojen kuluessa myös jooga itse on muuttunut: nykyjoogalla on muinaisen kaimansa kanssa yhteistä vain nimi. Miten tämä muutos on vaikuttanut siihen, millaisia muutoksia joogan avulla on mahdollista saavuttaa? Onko joogan historiassa kyse edistyksestä vai taantumisesta? Tervetuloa luennolle, joka saattaa muuttaa käsityksesi siitä, mitä jooga oikeastaan on.

20.10. klo 10.15–11.15:
Maailmanpuu LIVE: Valaistuminen

Valaistuminen on joogan päämäärä. Mutta mitä valaistuminen oikeastaan tarkoittaa? Joogafilosofian ihmiskäsitys poikkeaa radikaalisti modernin psykologian vastaavasta. Tällä on suuria vaikutuksia siihen, miten joogan päämäärä ymmärretään ja miten sitä tavoitellaan. Mitä valaistumisessa siis oikeastaan tapahtuu? Miten valo liittyy asiaan? Mitä joogan perinteiset lähteet sanovat valaistumisesta? Onko olemassa valaistuneita mestareita ja mistä sellaisen tunnistaa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka valaisee hämäriä käsityksiä valaistumisesta!

Paneeliin liittyvät Matin ja Miskan seuraksi Måns Broo ja Mili Kaikkonen.

 

Lisätietoja tapahtumasta: karmakillerfestival.com

Puolustan sananvapautta

Kirjailijana, tutkijana ja puhumisen ammattilaisena harvat asiat ovat minulle pyhempiä kuin sanan- ja mielipiteenvapaus. Kysyminen ja totuuden etsiminen edellyttävät ehdotonta vapautta ajatella ja ilmaista ajatuksia. Olen huolestunut siitä, että sananvapauden puolustamista yhä useammin pidetään jotenkin kiistanalaisena – jopa epäilyttävänä – kannanottona. Esimerkiksi kukaan tuttavani ei varsinaisesti tunnusta vastustavansa sananvapautta, mutta useampikin on joko suoraan tai epäsuorasti todennut, ettei halua tai uskalla tuoda todellisia mielipiteitään esiin julkisesti. Myös minua itseäni on kehotettu varomaan sananvapauden julkista puolustamista.

Eräs ystäväni, jonka mielipiteitä erityisesti arvostan, ehdotti, että poistaisin eräästä (vielä julkaisemattomasta) tekstistäni sananvapautta käsittelevän kohdan, koska hänen mielestään se sai minut kuulostamaan erään tietyn poliittisen puolueen kannattajalta. En poistanut. Miksi olisin? Demokraattisessa yhteiskunnassahan sananvapauden pitäisi olla jokaisen puolueen asialistan perusta. Mitä nämä puolueet sitten kannattavat elleivät sananvapautta?

Toinen reaktio, johon olen törmännyt (ja varmasti tämänkin tekstin yhteydessä törmään), on se, että huoleni sananvapaudesta on jonkinlainen olkiukko. On täysin totta, että Suomi vuonna 2019 on varmasti ihmiskunnan historian vapaimpia aateympäristöjä, jossa saa sanoa ja kirjoittaa lähes mitä tahansa. Tämä on mielestäni asiaintila, jota kannattaa vaalia ja suunta, johon kannattaa jatkaa. Jos kuitenkin herkistämme aistimme ja pysähdymme kuuntelemaan hiljaisia ja ei-niin-hiljaisia signaaleja meiltä ja maailmalta, käy ilmeiseksi, että sananvapauden tila ei ole vakaa, ja että suunta on päinvastainen.

Useissa maissa poliittiset ja uskonnolliset liikkeet pitävät ilmaisunvapautta rautaisessa otteessaan. Erilaiset valvontateknologiat yleistyvät kovaa vauhtia kaikkialla maailmassa. Rahan valtaa kumartava media toimittaa yhä useammin myös oikeuslaitoksen roolia ja jakelee tuomioitaan seurauksista piittaamatta. Pienet, mutta äänekkäät painostusryhmät ja sosiaalisen median lynkkausjoukot edistävät oman käden sosiaalista oikeudenmukaisuutta vainoamalla yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Ihmiset menettävät mielipiteidensä vuoksi työpaikkojaan, heidän kommunikaatiokanaviaan suljetaan, osallistumistaan rajoitetaan ja esiintymisiään perutaan. Kasvottomat algoritmit säätelevät, kuka ja mitä mistäkin asiasta saa kirjoittaa.

Tämän on loputtava.

Julkista sananvapauskeskustelua värittää huoli ”vihapuheesta”. Mutta mitä ”vihapuhe” oikeastaan on? Jokin aika sitten törmäsin erään huumorisivuston satiiriseen artikkeliin, jonka mukaan vihapuheen virallinen määritelmä on tästedes ”sellainen puhe, mistä me emme tykkää”. Juttu nauratti. Samalla se kuitenkin myös pelotti. Yhä useammin näyttää siltä, että ”viha” toimii ennen kaikkea retorisena aseena, jolla omasta kannasta poikkeavat näkemykset pyritään vaientamaan.

Kyse on samanlaisesta ilmiöstä kuin erilaisten fobioiden ilmestymisessä julkiseen keskusteluun viime vuosina. Tiettyjen asioiden kritiikki leimataan nykyisin hyvin nopeasti irrationaaliseksi ”fobiaksi” sen sijaan, että siihen vastattaisiin. Kun jokin asia leimataan peloksi tai vihaksi, se lakkaa olemasta perusteltu mielipide. Siitä tehdään häiriötila, jonka esittäjää ei tarvitse ottaa vakavasti. Pelon tai vihan kanssa ei tarvitse käydä dialogia, koska ne eivät perustu järkeen. On lukuisia esimerkkejä tapauksista, joissa ihmisestä on ”vihan” vuoksi tehty ulkopuolinen. Hänen maineensa, sosiaaliset suhteensa ja toimeentulonsa voidaan tällöin vapaasti tuhota.

On päivänselvää, että ihmiset ovat koko historiansa ajan sanoneet ja kirjoittaneet toisista asioita, jotka ovat tarkoituksellisen loukkaavia, törkeitä, epämiellyttäviä ja jopa vaarallisia. Nykyisin jotkut myös vetoavat sananvapauteen näin tehdessään. Kaikissa kulttuureissa kuitenkin on sääntöjä, jotka rajoittavat tällaista kielenkäyttöä. Suomen laki määrittelee esimerkiksi kunnianloukkauksen, uhkauksen ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen rikoksiksi, ja näin on hyvä. Mutta mihin tarvitaan äärimmäisen tulkinnanvaraista ”vihapuhetta”? Moukkamaisuutta, jonka piiriin suuri osa niin sanotusta ”vihapuheesta” nähdäkseni kuuluu, ei toistaiseksi ole julistettu rikokseksi – valitettavasti. 

Vihan ja pelon lisäksi myös huumori voidaan nähdä uhkana. Suomen Valtioneuvoston kanslia on tuoreessa informaatiovaikuttamista koskevassa ohjeistuksessaan kirjoittanut seuraavaa: ”Satiiri ja parodia ovat tavallisesti harmittomia viihdyttämismuotoja. Informaatiovaikuttamisessa huumoria voidaan kuitenkin käyttää työkaluna harhaanjohtavan informaation levittämiseen ja yksilöiden, narratiivien tai mielipiteiden naurunalaiseksi saattamiseen tai kritisointiin. Huumoria voidaan käyttää kiistanalaisten mielipiteiden oikeuttamiseen.”

Tässä ei sinänsä ole mitään kyseenalaista. Informaatiovaikuttaminen on todellinen asia, ja sen keinoista on hyvä olla selvillä niin viranomais- kuin kansalaistasollakin. Jos kuitenkin viralliselta taholta todetaan esimerkiksi yhteiskunnallisen satiirin ja parodian olevan mahdollisesti haitallisia informaatiovaikuttamisen muotoja, se mahdollistaa tarvittaessa minkä tahansa asian kieltämisen turvallisuuden varjolla. Vapaassa yhteiskunnassa ei kuitenkaan voi olla mitään tahoa, narratiivia, ideologiaa, ryhmää, tai yksilöä, jota ei saisi kritisoida, kyseenalaistaa ja saattaa tarvittaessa naurunalaiseksi.

Onko esimerkiksi niin, että minua naurattanut artikkeli, jossa satiirin keinoin osoitettiin vihapuhekontrollin mielivaltaisuus, olikin ”haitallista informaatiovaikuttamista”, ehkä jopa vihapuhetta? Tämä ei ole vielä todellisuutta, mutta kauanko menee siihen, että se on? Jos tilanne on vielä tänään hyvä, täytyykö odottaa huomiseen, jolloin se ehkä on jo liian huono? Sananvapauden uhattuna oleminen näkyy sellaisten asioiden lisääntymisenä, joita ei saa kritisoida, joista ei keskustella, ja joista on vain yksi sallittu mielipide.

Ymmärrän, että on tahoja, jotka käyttävät termiä ”sananvapaus” halpamaisella tavalla. Tämä ei kuitenkaan vähennä lainkaan sananvapauden arvoa, eikä tee sen rajoittamisesta yhtään hyväksyttävämpää. Mitä tahansa käsitettä voidaan käyttää minkä tahansa päämäärien ajamiseen. On myös sanottu, että sananvapaus tarkoittaa ainoastaan vapautta ennakkosensuurista, mutta sanojensa seurauksista jokaisen on vastattava itse. On totta, että vapautta ei voi erottaa vastuusta. Kuitenkin myös tilanne, jossa ihminen tietää mielipiteensä ilmaisun voivan johtaa ongelmiin, kuuluu ennakkosensuurin piiriin. Itsesensuuri on sensuurin muodoista pahin.

Minulle on sanottu, että sananvapauden julkinen puolustaminen saattaa ”sulkea ovia”. Voi olla. Siitä huolimatta ajattelen, että jokaisella ihmisellä on sekä vapaus että velvollisuus muodostaa itse omat käsityksensä ja ilmaista niitä vailla pelkoa seurauksista. Jokaisella on vapaus ja velvollisuus haastaa ja tulla haastetuksi, vihata ja rakastaa, nauraa ja kauhistua. Jos tämän ääneen toteaminen sulkee jonkin oven, sellaisesta ovesta tuskin olisi muutenkaan kannattanut kulkea.

Sen sijaan, että naamioisimme valtapyrkimyksemme ”vihan vastustamiseen”, voisi olla parempi ottaa vastuu itsestään ja alkaa puolustaa vapautta.

 

Basam Booksin katalogi 2019

Näyttökuva 2019-3-26 kello 20.04.40

Basam Booksin kirjakatalogi vuodelle 2019 on ilmestynyt! Sivuilta 49 ja 52 löytyvät seuraavat julkaisuni, joita jokaisen jooganystävän – ja miksei muidenkin – kannattaa hankkia hyllyynsä:

Swami Vivekananda: Rajajooga – kirja sisäisen luonnon voittamisesta

Swami Vivekanandan Rajajooga – kirja sisäisen luonnon voittamisesta vuodelta 1896 on modernin joogakirjallisuuden klassikko. Vivekananda oli ensimmäinen intialainen joogi, joka esitteli joogaa länsimaiselle yleisölle. Rajajoogassa muinaista joogafilosofiaa avataan länsimaisen tieteen käsittein. Teos sisältää johdannon joogafilosofian perusteisiin sekä Vivekanandan kommentaarin joogan perustekstinä pidettyyn Patanjalin Yogasutraan. Suomentaja, joogatutkija Matti Rautaniemi on kirjoittanut teokseen sen taustoja ja merkitystä valottavan esipuheen.

(Ilmestyy toukokuussa 2019.)

Matti Rautaniemi: Joogan historia – erakkomajoista kuntosaleille

Joogan historia – erakkomajoista kuntosaleille on laajennettu ja uudistettu laitos Matti Rautaniemen uraauurtavasta kirjasta Erakkomajoista kuntosaleille – miten jooga valloitti maailman (Basam Books 2015). Kirja on ainutlaatuinen esitys siitä, millaisen matkan jooga on kulkenut muinaisista ajoista nykypäivään. Joogan historia – erakkomajoista kuntosaleille perehdyttää lukijan joogan taustaan intialaisessa kulttuurissa, sen historian tärkeimpiin käännekohtiin, sekä historian suurten joogien värikkääseen henkilögalleriaan. Jos haluat tietää, mitä jooga on ja miksi sitä harjoitetaan, tämä teos vastaa kysymyksiisi.

(Ilmestyy syyskuussa 2019.)

Lue koko katalogi täältä!

Joogan historian käännekohdat Turussa 18.5.2019

Pidän tämän kevään ainoan yksittäisluennon Oasis Pilates & Yoga -studiolla Turussa 18.5. klo 13–14.30. Tervetuloa mukaan, jos haluat ottaa ensiaskeleet joogasivistyksen polulla tai muuten vain tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan joogasta.

Joogan 3500-vuotinen historia on varsinainen labyrintti. Matkallaan muinaisesta Intiasta tämän päivän joogasaleille jooga on muuttanut muotoaan moneen kertaan. Millaiset historialliset tapahtumat, aatevirtaukset ja henkilöt ovat vaikuttaneet joogan vaiheisiin? Mitä hyötyä joogan harrastajalle on joogan historian tuntemisesta? Matti Rautaniemen luento Joogan historian käännekohdat valottaa joogan historian keskeisiä vaiheita, sekä antaa kuulijoille avaimet joogasivistyksen maailmaan.

Varaa paikkasi luennolle!

Ihminen ja jooga ajan virrassa 15.–18. 4. 2019

Pidän huhtikuussa Suomen Joogaopistossa kolmen päivän kurssin otsikolla Ihminen ja jooga ajan virrassa.

Jooga on historiansa aikana siirtynyt maanosasta toiseen, mutta myös maailmankuvasta toiseen. Joogan menetelmien ja päämäärien lisäksi joogan harjoittajien käsitys itsestään ja todellisuudesta on muuttunut. Tällä kurssilla paneudutaan joogan historian tärkeimpiin käännekohtiin, kuuluisiin joogeihin sekä joogan maailmankuvan muutoksiin. Kurssi avaa uusia näkökulmia siihen, mitä jooga on ollut, mitä se on nyt ja mitä se voi tulevaisuudessa olla. Luentojen sisältöä syventävät joka aamuiset joogaharjoitukset, jotka ohjaa Matti Koskenranta.

Aika: 15.–18. 4. 2019
Paikka: Suomen Joogaopisto, Saarijärvi
Hinta: alk. 270 €
Ilmoittautuminen: Täältä

Tervetuloa mukaan!

Joogasivistystä Oulussa 15.–17.3.2019

kirjat-1

Pidän suurta suosiota saaneen joogasivistyksen peruskurssin Joogastudio Oulussa 15.–17.3.2019. Tartu tilaisuuteen ja tule taatusti kiinnostavalle viikonloppukurssille! Tämän takia kannattaa matkustaa kauempaakin.

Varaa paikkasi tästä!

Oletko kiinnostunut sukeltamaan syvemmälle joogan maailmaan? Kiinnostaako joogan pitkä historia ja antoisa filosofia? Haluatko tutustua yhä yksityiskohtaisemmin omaan harjoitukseesi?

Joogasivistyksen peruskurssilla perehdymme joogan 3500-vuotiseen historiaan ja rikkaaseen filosofiseen perinteeseen. Kurssilla opit, mistä erilaiset joogamuodot ovat peräisin ja miten jooga on muuttunut matkallaan muinaisesta Intiasta kaikkialle maailmaan. Lisäksi paneudumme joogan historian värikkääseen henkilögalleriaan.

Tämä viikonloppu on tehty juuri sinulle, joka olet kiinnostunut joogasta pintaa syvemmältä. Kurssin jälkeen voit varmasti sanoa tietäväsi aiheesta enemmän. Matti Rautaniemen kirjaan tutustuneille on selvää, kuinka hämmästyttävän laaja tietämys hänellellä on. Älä missaa tätä mahdollisuutta!

Kurssi antaa sinulle perustiedot joogan historiasta ja filosofiasta. Samalla opit ymmärtämään omaa harjoitustasi paremmin ja saat siitä enemmän irti.

Joogasivistyksen peruskurssilla käydään läpi seuraavat asiat:
1. Joogan alkuperä
2. Joogasutra, tantra ja hathajooga
3. Modernin joogan synty
4. Jooga saapuu länteen
5. Jooga valloittaa maailman

Tervetuloa mukaan kartuttamaan joogasivistystä!

Lisätietoja Joogastudio Oulun nettisivuilta

Ihminen, jooga ja ikuinen paluu 20.12.2018

kaapeli

Vuoden viimeinen luento tarjoaa jotain vähän erilaista. Stadin Joulumarkkinoille Kaapelitehtaalle tekemään kirjaostoksia ja juhlistamaan ikuista paluuta.

Onko jooga filosofia vai harjoitus? Joogan harjoitukset nousevat maailmankuvasta, jonka mukaan aika on loputon kiertokulku ja ihminen on maailmankaikkeus pienoiskoossa. Tule kuulemaan, mitä tämä merkitsee käytännössä ja miksi jokaisen joogan harrastajan pitäisi ottaa joogasivistyksen perusteet haltuun.

Aika: 20.12.2018 klo 14.00
Paikka: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki.

VAPAA PÄÄSY!

Lisätietoja: stadinjoulumarkkinat.fi

 

Joogan maailmankuva -kurssi

Joogan Maailmankuva mainos

Jos haluat saada käyttöösi välineitä, joilla joogafilosofian klassikoiden sivut kääntyvät kevyemmin, tai muuten vain täydentää joogasivistystäsi, tervetuloa Joogan maailmankuva -kurssille Helsingin työväenopistolle 14.11.–12.12.2018!

Kurssilla paneudutaan joogan maailmankuvan peruspalikoihin ja keskustellaan siitä, miten käsitys joogan menetelmistä ja päämääristä on muuttunut aikojen kuluessa.

Tarkemmat tiedot ajoista ja paikasta löytyvät ylläolevasta mainoksesta.

Haluatko mainostaa kurssia esim. joogakoulusi ilmoitustaululla? Lataa tulostettava mainos tästä: YL_S2018_Joogan_maailmankuva_141118

Nähdään kurssilla!

Joogan maailmankuva -luento Youtubessa

25.9.2018 pitämäni luento Joogan maailmankuva on nyt katsottavissa Youtubessa. Kiitos yleisölle mielenkiinnosta, sekä Lapinlahden Lähteelle ja Basam Booksille tapahtuman järjestämisestä!

Joogan maailmankuvaan pääsee paneutumaan syvemmin Helsingin Työväenopistossa myöhemmin tänä syksynä:

14.11. Ylösalaisin kasvava puu: johdatus joogan maailmankuvaan
21.11. Dharma: olevan kannattelija
28.11. Karma: kosminen oikeuslaitos?
12.12. Atman: kaiken ydin

Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 18.45–20.15 Ruoholahdessa Itämerentalossa. Osoite: Tammasaarenlaituri 3.

Tervetuloa!